4MEDKołnierz półsztywny typu Florida dla dzieci
ORTEL ® C1 JUNIOR

.............................................................................